over mij

Iets meer over mij, mijn inspiraties en mijn manier van werken.

Als architect/stedenbouwkundige ben ik mijn hele loopbaan al ge├»nteresseerd geweest in de werking van de stad. Door deze interesse heb ik mij in de loop der jaren steeds verder gespecialiseerd in de complexe, multifunctionele (her)ontwikkelingen van de stad. Vanuit die interesse kijk ik voortdurend om mij heen naar bronnen van inspiratie en vaak liggen die bronnen van inspiratie meer bij de werking van de gebouwde omgeving dan bij letterlijke  ontwerpvoorbeelden. In de drang “vernieuwend” te zijn, veronachtzamen veel vakgenoten het verleden, terwijl daar juist zo veel uit te leren valt, zowel van positieve als uit negatieve voorbeelden. 
Voor complexere opdrachten met meer fasen maak ik gebruik van een uitgebreid netwerk van specialisten voor de invulling van aanvullende disciplines of de uitwerking van de fasen bouwvoorbereiding en directievoering.