diensten

Hoofdgroepen

Stedebouwkundig ontwerp

Visie op stedenbouwkundig ontwerpen:

Verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leer van de tijdloze kwaliteiten van onze historische steden en pas deze kennis toe met de eisen en vormgeving van heden en toekomst. Maak stedelijke ruimten waarmee de gebruikers van de stad zich kunnen identificeren. Maak verschillen in architectuur mogelijk binnen een hechte stedelijke structuur. Een goede stad is een combinatie van continuïteit en veranderbaarheid. Door het mogelijk maken van interactie tussen zoveel mogelijk functies krijgt de stad zijn dynamiek. Dit betekent dat bestemmingen zo min mogelijk vastgelegd moeten worden.
 

 

Woningbouw

Visie op Woningbouw:

De woning is altijd al het domein geweest van de individuele bewoner. Zowel in interieur als exterieur zou de woning de expressie moeten weergeven van het karakter van haar bewoners. Door de opkomst van de sociale woningbouw is het karakter van wooncomplexen veel anoniemer geworden. In oudere steden vormen de individuele woningen een mooi contrast met het grotere gebaar van de openbare ruimten. Mijn streven is om woningen een maximale individualiteit te geven.
 W

 

Studies en Prijsvragen

Visie op Studies en Prijsvragen:

Naast een vorm van acquisitie zijn studies en prijsvragen belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. Door onze ruime ervaring met integrale gebiedsontwikkeling zijn wij in het verleden veel gevraagd om structuurvisies te ontwikkelen voor ruimtelijk en programmatisch ingewikkelde locaties. Daarnaast doe ik veel vrije studies naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame gebouw- en gebiedsontwikkeling. Deze vrije studies vormen het laboratoriumwerk, waardoor ik een voorsprong in ons vakgebied kan behouden. 
.
 

 

Utiliteitsbouw

08-Ontharding-08

Visie op Utiliteitsbouw:

Het ontwerp van een bedrijfsgebouw komt voort uit het gebruik (utiliteit) ervan. Dit gebruik wordt bepaald door het benodigde oppervlak en de logistiek van de bedrijfsvoering. Deze gegevens door de opdrachtgever vastgelegd in het programma van eisen. Belangrijk is om niet alleen dit programma van eisen in een goed gebouw te vertalen, maar tevens de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf in het ontwerp mogelijk te maken. Het ontwerp moet hierop anticiperen. Op die manier is het ontwerp duurzaam voor de toekomst.
 

 

Wonen en Zorg

Visie op Wonen en Zorg:

In het recente verleden zijn bewoners met een zorgvraag te veel bij elkaar in speciale woonvoorzieningen gestopt. Juist voor deze doelgroep is het belangrijk om in een “samen-leving” te wonen met zoveel mogelijk stedelijke activiteiten om zich heen. Dit verhoogt enerzijds de kwaliteit van het leven en verlaagt anderzijds de werkdruk voor de verzorgenden. De plaats van de woonvoorziening in de stad of het dorp is dan ook van essentieel belang.
 W